Du er her

Scoringsverktøy

Her finner du informasjon om ulike scoringsverktøy innen ulike dysfunksjoner til bruk ved utredning og oppfølging for å vurdere effekt av behandling.

International Consultation on Incontinence har utarbeidet ulike International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire (ICIQ) skoringsskjema. For å benytte disse verktøyene sendes mail til ICIQ gruppen, kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden deres.

Vannlatingsdysfunksjon/ urininkontinens

  • ICIQ-UI-SF "ICIQ-Urinary Incontinence- Short Form" (publisert som pasientinformasjon/selvtest)
  • ICIQ-OAB "ICIQ-Overactive Bladder"
  • NKIR spørreskjema.Norsk kvinnelig inkontinensregister spørreskjema for urininkontinens som besvares før og etter operasjon som gir grunnlag for en inkontinensindex/tallverdi som forteller om graden av plager og symptomer grunnet stressinkontinens og overaktive blære.
  • IPSS Internasjonal prostatasymptomskår
  • Drikke- og miksjonsliste. Kartleggingsverktøy for registrering av urinvolum- og frekvens (også ved kateterisering), drikkevolum- og frekvens og lekkasjeregistrering. (Eksempel fra UNN Tromsø)

FekaI dysfunksjon/ fekal inkontinens

  • St Marks Validert graderingssystem for fekal inkontinens. (Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. GUT 1999; 44:77-80)
  • ODSS m/Wexner. Obstructed Defecation Syndrome Score og Wexner score, graderingssystem for obstipasjon. 
  • FIQLS - Norsk validert versjon av Fecal Incontinence Quality of Life Scale

Smerter

  • VAS. Visuell analog skala. Målemetode for å gradere pasientens subjektive symptomer eller plager. Pasienten blir vanligvis bedt om å angi et sted på en 10cm linje som tilsvarer nivå av symptom hvor 0 betyr ingen smerter og 10 er maksimal smerte.

Andre verktøy

Lenke til Apper som tilbyr elektronisk registering misjonslister for drikke- og vannlatingsdagbok

Hjelp til forebygging av urinveisinfeksjon i forbindelse med kateterbruk