Du er her

Referanser

 
L. Getz, A.L.K E Ulvestad. (2011) Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening131:683-7.

Brodal, P. (2005) Smertens nevrobiologi. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 125 (17), 2370-2373.

Butler, David S. Explain pain. Noigroup Publ. Adelaid 2003.

International Pelvic Pain Society har flere Pasientbrosjyrer

Forfattere av innhold og deltagere i fagnettverk for langvarige underlivssmerter:

Unni Kirste, gynekolog/smertelege
Clara  Karoliussen, fysioterapeut, St.Olavs Hospital
Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis, HIOA
Heidi Hanevold, fysioterapeut Hammerfest Finnmarksykehuset
Ane Sigrid Henriksen, fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Mette Løkeland, gynekolog, Betanien sykehus
Harriet Birke, urolog, St. Olavs Hospital
Kristin Evjen, fysioterapeut 
Cecilie Therese Hagemann, førsteamanuensis/overlege St. Olavs Hospital
Berit Schei, professorved institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Signe Stafne, fysioterapeut, St. Olavs Hospital
Liv Ramstad, gynekolog Ahus
Anja Løvvik, urolog, Ahus
Anne Tine Vold, psykomotorisk fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Cathrine Boge-Olsnes, psykomotorisk fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Steen Buntzen, gastrokirurg, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge