Du er her

Om kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) for å øke og spre kunnskap og kompetanse innen fagfeltet. Her finner du faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om ulike tilstander, utredning og behandling innen inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Kompetanseportalen er ment for helsepersonell som jobber med disse ulike tilstandene, samt for pasienter og pårørende. Her er informasjon om nyttige verktøy, oversikt over behandlingssteder i landet og relevante kurs for helsepersonell. Dette er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. 

Har du spørsmål eller kommentarer til kompetanseportalen?

Send oss gjerne en e-post til kib@unn.no
*Send aldri personopplysninger per e-post.

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø

Besøksadresse
Fløy E4, 2. ​etasje

Du finner oss også her
www.unn.no/kib
www.facebook.com/unnkib