Du er her

Om Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom

I 2006 ble Senter for inkontinens og bekkenbunnsykdom etablert som det første av sitt slag i Norge. Fra 2012 har senteret hatt status som Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom. Tjenesten er en kompetansetjeneste innen tverrfaglig utredning og behandling av vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkenbunnsmerter, samt komplekse og sammensatte bekkenbunnforstyrrelser.

Tjenesten er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Dette gjøres i form av hospiteringsplasser, kurs, undervisning, foredrag, og konsulenthjelp. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

www.unn.no/kib

Hvordan komme i kontakt med oss?

Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse kib@unn.no. Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Leder
Lotte Lindstrøm Eliassen
Sykepleier, Msc
Telefon 776 28393

Fag- og forskningsleder
Steen Buntzen
Dr.med., Phd, gastrokirurgi
Telefon 776 27443

Sekretær/konsulent
Wenche M. Andersen
Vernepleier
Telefon 776 69226 (Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14)

Fag- og kurskoordinator
Gry-Hege Sjøhaug
Jordmor
Telefon 776 26032

Kurs- og informasjonsadministrator
Hilde Tollefsen
Sykepleier, uroterapeut
Telefon 776 69692

Faglig rådgiver
Mona Stedenfeldt
Fysioterapeut, Phd

Prosjektkoordinator/ Daglig leder for NRA
Tone Prøch-Bilden
Fysioterapeut
Telefon 776 69 733  

Koordinator for Bekkensenteret UNN Tromsø
Gøril Nilsen
Tlf: 776 27267

Koordinator for Sakral nervemodulering i UNN
Wenche Jenssen
Tlf: 76 96 84 49 Telefontreffetid; torsdager i oddetallsuker fra kl. 10:00-14:00
Universitetssykehuset Narvik
 
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø

Besøksadresse
Fløy E4, 2. ​etasje

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering, undervisning, fagutveksling med mer:
kib@unn.no

Informasjon om henvisningsrutiner.

Du finner oss også her
www.unn.no/kib
www.facebook.com/unnkib