Bekkenbunnsplager rammer mange kvinner og menn i alle aldre. Mange opplever at lidelsene preges av tabu og stigma. Lekkasje (inkontinens) for luft, avføring og urin kan være vanskelig tema å snakke om. Som en følge av dette kan det være vanskelig å finne god og dekkende informasjon om denne typen problemer.

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) har laget denne kompetanseportalen for å gi faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om de ulike tilstandene og hvordan de kan utredes og behandles.

Denne kompetanseportalen er ment for helsepersonell som jobber med de ulike tilstandene, samt for pasienter og pårørende. Du finner informasjon om ulike tilstander, nyttige verktøy og oversikt over relevante kurs for helsepersonell. Du finner også informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes i landet innenfor tema inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Les mer om KIB